Александър Лазаров: Никой не ни слагаше в сметките