15 дни отсъствие от училище по домашни причини: Приключи общественото обсъждане