Най-засегнатите страни в Европа отчитат подобрение