Пациентски организации: Проектобюджетът на НЗОК за 2018 г. обрича болни на смърт