НОВ ПРОТЕСТ: Жители на село Мрамор искат пазарни цени за прасетата си