Присъдата на Куйович била намалена заради добро поведение