Кирилов: Напълно логично и закономерно Славия ни би