Туроператори настояват за отпадане карантината на идващи от Египет