ЕПИДЕМИЯТА В БАНСКО: Изследвани ли са болни в разложката болница?