"Пулс": Как по време на пандемия се извършва обучение за първа помощ