Държавата дава средства за увеличение на заплатите във висшите училища