Народната библиотека в Пловдив получи уникален славянски ръкопис от 18 век