Експеримент на NOVA: Спазват ли се ограниченията на смъртоносната отсечка „Русе – Бяла”