ДА ПОМОГНЕМ НА МОНИ! Дете с гръбначно изкривяване се нуждае от средства за лечение