"ИГРИ НА ВОЛЯТА": Среща със строителя на препятствията