Зам.-министър: България помогна ЕС и Турция да се върнат на масата за преговори