Един финал и двама братя...от двете страни на барикадата