Бум от желаещи да дежурят на митническите пунктове