Защо предстоящата визита в САЩ предизвика напрежение