Между 100 и 1500 лв. глоба грози собствениците на шахтата, в която пропадна жена