Хвърляха камъни и яйца по приемната на македонския президент