Тръмп потвърди, че е постигнат напредък за законодателството за оръжията