Президентът призова за повече прозрачност при взимането на решения в държавата