Източвали Касата със здравни книжки на деца от малцинствата