PISA: 54% от българските ученици нямат дори критичния минимум умения по математика