Защо писателят Димитър Шумналиев твърди, че „всяка любов е някаква справедливост”?