Болници искат високи такси за услуги извън клиничните пътеки