Необходим и осъществим ли е нов модел в здравеопазването?