Депутатите гласуват окончателно промените в Закона за БНБ