Втори ден гори регионалното депо за отпадъци край Стара Загора