Възможните и невъзможните варианти пред управлението на държавата