Азрудин Валентич: Проблемът ни е свързан с индивидуалните грешки