23,6% от тестваните за денонощието са с коронавирус