Пътна полиция започва проверки на замърсяващи автомобили