Вечер, посветена на Леон Даниел, съживи спомена за него