Без промяна в броя на секциите в една държава зад граница