Растат случаите на домашно насилие по време на извънредното положение