Благотворителен базар помага на малък скиор да сбъдне мечтите си