„Жените и политиката”: Д-р Таня Андреева от "Демократична България"