Оборудват контрольорите в столичния градски транспорт с камери