Едно от „златните ни момичета” с опасност за живота