Пресконференция за книгата \"180 причини да се гордеем, че сме карловци\"