Пресконференция за книгата "180 причини да се гордеем, че сме карловци"