Членове на СИК трябва да чакат две денонощия, за да предадат протоколите си в РИК