Преговори за кабинет: Консултациите продължат на експертно ниво