Щурият бутовски или Кик Бутовски - епизод от 04.12.2010