Размяна на пленници: 144 украински военни са били освободени от руски плен