Настроенията на избирателите преди началото на предизборната кампания