„На твоя страна”: При какви условия ще се карат ски тази зима?