Тагарев: Засилили сме бдителността за терористични атаки у нас