Най-старото българско училище във Великобритания посреща деца в условията на пандемия